Which Of The Following Numbers In The Set Is Divisible By 8? (1 068, 473,960, 220, 2024…

Which of the following numbers in the set is divisible by 8?
(1 068, 473,960, 220, 2024, 147,847.316)​

473,960 and 2024

please correct me if im wrong thanks

Ilang Taon Nagkakaroon Ng Breast Cancer - Best gambit

ilang taon ang kanser nine bukol timbang nagkakaroon sakit nana doktor sugat suso masakit lads mga

Ilang meron linggo isang taon. Ilang araw meron sa isang linggo. Ilang days ang meron sa isang taon

BILIHAN NG ORIGINAL NA ARAW ARAW MAY PAMURA SA PRESYO! - YouTube

Ilang araw nang ganito ang ulam. Araw ng kalayaan : araw ng kalayaan. Ilang linggo sa loob ng isang taon

ANONG MERON SA DAGAT NA MERON SA ITLOG ALAMIN MAGTULUNGAN TAYO - YouTube

meron anong dagat itlog

Anong meron sa dagat na meron sa itlog alamin magtulungan tayo. Pangatlong araw na sa paggawa! pininturahan na namin ang mga yero. Ilang taon ang araw ng kalayaan

See also  If You Add 28 To My Number And Then Divide By 7 You Will Get 35 What...