What Is Filipino Staple Food? A. Lumpia B. Adobo C. Sinigang D. Rice E…

What is Filipino staple food?
A.
Lumpia

B.
Adobo

C.
Sinigang

D.
Rice

E.
Dinuguan​

Answer:

D.

Explanation:

Rice is a filipino staple food. Filipinos includes rice in their meals

See also  Natutuhan Ko Na Ang Mga Bulong At Awiting Bayan Ay:__________...