Uri Ng Edukasyon Sa Mongolia

Uri ng edukasyon sa Mongolia

“Ang sistema ng edukasyon ng Mongolia ay binubuo ng nursery, kindergarten, primaryang paaralan, sekundaryong paaralan, at unibersidad pag-aaral. Bawat halagang (administrative distrito ng Mongolia) ay may higit sa isang nursery school at kindergarten. May mga pribadong nursery at kindergarten na paaralan din. Pangunahing at pangalawang ginagamit upang tatagal  sa 10 taon at pagkatapos pinalawig sa 11. Ang taon ng paaralan ng 2008-2009 ay minamarkahan ang simula ng 12-taon sistema.  Ang mga paaralan sa Mongolia ay nagsisimula tuwing Setyembre.” http://www.studycountry.com/guide/MN-education.htm

See also  Sa Iyong Palagay Ano Ang Mensahe Ng Parabula