"Sir, Ako Po Si Erwin Novales," Pahayag Niya. "Ano Po Ang Problema?. Tano…

“Sir, ako po si Erwin Novales,” pahayag niya. “Ano po ang problema?. tanong ni Erwin “May bisita, hinahanap ka”, tugon ng katiwala. Pagdating ni Erwin sa may pintuan, may isang batang nakatayo Nakadamit ng puting parang gown. Naka-make-up at nakaayos ang buhok. Kahawig ni Sheryl. “Kuya Erwin!” Sigaw ng bata. Atubiling lumapit ang binata. “Ako ito kuya, pakli ng batang babae, Saka pa lang napagtanto ni Erwin na ang kaharap ay ang batang pulubi na dinadalhan niya araw-araw ng pagkain. “Pero paano nangyari iyon?” tanong ni Erwin. Ipinaliwanag ng ama ni Sheryl ang nangyari at nagpasalamat sa kabutihang ipinakita nito sa anak. Bilang pasasalamat ni Mr. Reyes kay Erwin pinatira sila sa tahanan nito. Kasabay ni Sheryl ay pumasok sa isang pribadong paaralan ang mga kapatid ni Erwin. Si Erwin naman ay nagpatuloy sa pag-aaral, nakatapos at naging tagapangasiwa ng isa sa mga negosyo ni Mr. Reyes. Nangyari kay Erwin ang kaisipang. “magtanim ka nang mabuti, aani ka nang mabuti.” A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa sagutang-papel ang sagot. 1. Anong uri ng teksto ang binasang akda? 2. Makatotohanan ba ang mga pangyayari sa akda? Patunayan. 3. Kung ikaw si Erwin, gagawin mo rin ba ang pagtulong sa batang si Sheryl? Pangatwiranan. 4. Ano ang ibig sabihin ng kaisipang, “magtanim ka ng mabuti, mag-aani ka ng mabuti. Ipaliwanag ang sagot.​

Answer:

1)?

2opo dahil sya po ay may mabuting kalooban na dapat tularan

3) opo dahil iyon po ang magandang gawain

4) ito po ay ka pag ikaw ay tumulong sa nangangailangan ay may kapalit itong kabutihan

Explanation:

See also  Sa Paggawa Ng Pananaliksik Bakit Kailangang Pinakahuling Isulat Ang Isang Abstrak

sana po makatulong!