Salita Na Nagsisimula Sa "lang"

Salita na nagsisimula sa “lang”

langhap,langoy,langgam

LANGYA

LANGKA

LANGFOREVER

LANGKAYO

LANGKAMI

Mga Katangian Ng Tao Na Nagsisimula Sa Letrang Y

Mga bagay na nagsisimula sa malaking titik. Nagsisimula sa letrang i. Hiram na salita na nagsisimula sa letrang f

Mga Bagay Na Nagsisimula Sa Letrang S Tagalog

Mga bagay na nagsisimula sa letrang s tagalog. Salita na nagsisimula sa letrang ng. Nagsisimula sa letrang p

Bicol Na Salita Na Nagsisimula Sa Titik H

Larawan na nagsisimula sa letrang ñ. Mga bagay na nagsisimula sa malaking titik. Mga salitang nagsisimula sa e lahat ng uri ng mga aralin

Mga Salitang Nagsisimula Sa Letrang H Masayang Pumasok Sa Paaralan

Mga salita na nagsisimula sa letrang a. Mga katangian ng tao na nagsisimula sa letrang y. Mga salita na nagsisimula sa patinig

See also  Ano Ang Deskriptibong Sulatin?