Punan Ng Hinihinging Datos Ang Tsart​

Punan ng hinihinging datos ang tsart​

Answer:

KAHULUGAN-

Ang Bottom-up Approach ay isang mamamayan na nagtutulungan at sama samang haharapin ang mga suliranin para sa kaligtasan ng kanilang lugar.

Ang Top-down Approach ay isang mamamayan na inaasa lamang ang kanilang kaligtasan sa ahensya ng pamahaalaan at may posibilidad na makaranas ng matinding kalamidad

KALAKASAN-

maagagng makakuha ng ideya o referpence material ang problema

Mas magaling kumuha ng detalye dahil may malaking ideya na.

Ang kalakasan ng bottom up approach na dapat bigyang pansin sa proseso ng pagbuo ng disaster management ay ang pagkuha o pagkalap ng impormasyon batay sa karanasan mismo ng mga mamamayan sa nangyaring kalamidad.

di kona alam sa iba…

See also  Pagkakakiba Nga Kasuotan Ng Mga Pilipino Noon At Ngayon