Punan Ang Tsart Sa Ibaba Ng Mga Hinihinging Impormasyon Kaugnay Sa Binasang Teksto. Ilag…

Punan ang tsart sa ibaba ng mga hinihinging impormasyon kaugnay sa binasang teksto. Ilagay ang iyong sagot sa iyong portfolio. ​

Answer:

24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour24 kilometers/hour

Explanation:

See also  Ano Ang Katangian Ng Balut Island Sa Davao Occidental Na Maihahal...