Punan Ang Tsart Ng Mahahalagang Detalye, Gawin Ito Panutog Pun…

Punan ang tsart
ng mahahalagang detalye, Gawin ito
Panutog Punan
sa sagutang papel.
Panahon ng
Amerikano
Kasalukuyang
Panahon
Halimbawa
1. Transportasyon
2. Komunikasyon​

Answer:hope that help you

And i made it all clear so it’s correct

Explanation:

Transportasyon

-otomobil

-trak,eroplano

-bus,trambiya

Kasalukuyang panahon

-bus,Mrt,lrt

-otomobial,eroplano,jet plane

-speedboat

Komunikasyon

-telepono

-radio,pahayagan

-Telebisyon

Kasalukuyang panahon

-cellphone,iphone,laptop

-netbook,tablet,internet,messenger,instagram,youtube,email

-touchscreen tv,flat tv

See also  Aral/paniniwala Ng Buddhism