Punan Ang Tsart Ng Hinihinging Ideya. Nonsense Answer=report​

Punan ang tsart ng hinihinging ideya.
nonsense answer=report​

Panuto:

Punan ang chart ng hinihinging ideya.

Kasagutan:

Salita:

 1. kalituhan
 2. magmahalan
 3. basahin
 4. winalisan
 5. ipagsumigawan

Salitangugat:

 1. lito
 2. mahal
 3. basa
 4. walis
 5. sigaw

Panlapi:

 1. han
 2. mag, -an
 3. hin
 4. in, -an
 5. ipag, um, -an

~CORRECT ME IF I’M WRONG

HOPE IT HELPS!

#CARRYONLEARNING

SALITA SALITANG-UGAT PANLAPI

1.Kalituhan litu han at ka

2Magmahalan mahal mag at han

3.Basahin basa hin

4.Winalisan inalis an

5.Ipagsumigawan sumigaw ipag at an

Sa makatulong ito

Pa Brainlest Po

Thanks

See also  Sa Paggawa Ng Isang Pananaliksik, Bakit Kailangang Pinakahul...