Punan Ang Mga Hinihinging Detalye 3-2-1 Tsart ​

Punan ang mga hinihinging detalye 3-2-1 Tsart

Answer:

ikaw po yan gumawa

Explanation:

pa follow

Answer:

You have to answer that,it was based on you module and it was for you to answer.

Pa brainliest,salamat!!

See also  Kahalagahan Ng Sinopsis