Punan Ang Hinihinging Detalye Sa Concept Bubble.​

Punan ang hinihinging detalye sa concept bubble.​

Answer:

asan Po ung concept bubble?

See also  Pagkakaiba Ng Labor Only At Job Contracting