Punan Ang Hinihinging Detalye Sa Start

Punan ang hinihinging detalye sa start

Answer:

Lahat ng sagot

Explanation:

Because they all same word

See also  Katangian Ng Parabula