Para Sa Bilang 9-15 9. Sinong Tauhan Ang Nagsasalita Sa Teksto? A. Ama B….

Para sa bilang 9-15

9. Sinong tauhan ang nagsasalita sa teksto? a. Ama b. Ina C. Anak d. Kaibigan

10. Anong uri ng teksto ang binasang akda? a. Parabula b. Tula c. Anekdota d. Elehiya

11. Ano ang kaibahan ng nabasang akda sa anekdota? a. Naglalahad ng tunay na buhay. c. Malungkot ang damdaming namayani. b. Patula ang paraan ng pagkasulat. d. Malalim ang mga salitang ginagamit.

12. Anong damdamin ang namayani sa akda? a. maligaya b. naganyak c. naghinagpis d. natuwa

13. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang mga alaalang iniwan ng kaniyang kapatid? a. Dahil mahal nila ang isa’t isa c. Dahil sa pinagsalubang panahon b. Dahil magkasabay silang lumaki d. Dahil sa mahalagang bagay na iniwan.

14. Ano ang gagawin mo kung sakaling mawalan ka ng mahal sa buhay? a. Walang katapusang pagdarasal c.Umiyak hanggang sa mawala ang luha b. Makipag-inuman sa mga barkada. d. Lisanin ang tahanan upang makalimot.

15. Kung ikaw ang may-akda, paano mo ipadarama ang pagmamahal mo? a. Ibigay ang mga nais nila. c. Maglaan ng panahon sa minamahal. b. Magmahal na walang kapalit. d.Ipapangako na ibibgay ang langit.

NONSENSE=REPORT ​

Answer:

9.C

10.C

11.A

12.C

13.B

14.A

15.B

sana makatulong yan na po sagot

See also  Nang Naligaw Si Adrian