Panuto: Punan Ang Kolum. Isulat Ang Mga Hinihinging Detalye S…

Panuto: Punan ang kolum. Isulat ang mga hinihinging
detalye sa pasimula ng unang tao sa mundo.
Creationism
Paliwanag Katibayan​

answer

CREATIONISM

explenasion

ONLY CREATION OF GOD CAN CREAT US

See also  Panuto: Gumawa Ng Sanaysay Tungkol Sa Pamumuno Ni Pangulong Manuel A. Roxas...