Panuto: Punan Ang Hinihinging Detalyo Sa Tsart. Pakisagotan Po Ng Maayos Pl…

Panuto: Punan ang hinihinging detalyo sa tsart.
pakisagotan po ng maayos plss​

Sangguniang Panlalawigan

Pagkakaroon ng clean up drives

pagkakaroon ng waste segragation programs

Pagpuksa sa mga peste at lamok

Pagbabalot ng mga relief foods

Pagkakaroon ng mga pabahay

Sangguniang Pambayan

Presedente

vice president

senador

punong senador

sekritaryo

See also  Ang Pangulo Ng Estates Unidos Na Naglagda Sa Saligang Batas Ng 1935