Panuto: Ibigay Ang Hinihinging Detalye Sa Tsart. Programa O Pro…

Panuto: Ibigay ang hinihinging detalye sa tsart. Programa o Proyekto Mga Pakinabang​

Answer:

simbahan

paaralan

gusali

Explanation:

simbahan-gingamit Ito upang mas maipalaganap ang pananampalataya

paaralan-ipinatayo Ito upang maging maunlad ang edukasyon ng bawat mamamayan

gusali-maaring ginagamit Ito SA pangungumpanya at iba pa..

See also  Bakit Mahalagang Mapangalagaan Ang Karapatan Ng Mga Batang Pilipino