Panuto: Basahin Ang Teksto Sa Ibaba At Sagutin Ang Mga Sumusunod Na Katanungan. Ang H…

Panuto: Basahin ang teksto sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ang halalan o malayang pagpili ng mga manunungkulan sa pamahalaan ay haligi ng demokrasya. Ngunit ngayon, ito ay nawawalan ng saysay sa kadahilanang ginawa na itong hanapbuhay ng mga politiko na nagmamalabis sa kanilang kapangyarihan kapag naluklok na sa puwesto. Kailangan maging mulat ang mga mata ng lahat sa ganitong uri ng politico. Iwasang muli’t muli tayong malinlang ng ganitong uri ng mga huwad na lider ng bansa. Sa pagsapit ng halalan, ipagsanggalang natin ang pagiging sagrado ng mga balota. Huwag nating hayaang mapunta ito sa mga kamay ng mga manlilinlang na tanging kaban ng bayan ang pinupuntirya. Maawa tayo sa ating kapwa Pilipino at sa susunod na salinlahi. Bantayan natin ang mga boto. 1.Tungkol saan ang pinapaksa ng akda? 2.Ano kayang damdamin ang ipinapahiwatig ng may-akda tungkol dito? 3.Anong uri ng tekstong persuweysib ang binasa? Ipaliwanag. 4.Sa binasang teksto, paano hinihikayat ng may-akda ang mga mamamayan para sumang-ayon sa kanyang posisyon? 5.Ano-anong salita ang kanyang ginamit sa teksto upang makahikayat?​

Answer:

I’m not sure pero nakatulong narin carry on learning

See also  Ano Ang Abstrak Sa Pananaliksik