Pahingi Po Ng Script Sa Ibong Adarna Sa Balon Kay Donya Leonora ​

pahingi po ng script sa ibong adarna sa balon kay donya leonora ​

Answer:

Narito ang isang maiksing script para sa eksena sa “Ibong Adarna” sa balon kay Donya Leonora:

[Dulaan, nasa palasyo ng Reyna Valeriana]

Reyna Valeriana: (Nag-aalala) Oh, Anak kong si Don Juan, sa iyo umaasa ang lahat. Kailangan mong hanapin ang Ibong Adarna. Ito lamang ang makapagpagaling sa aking matinding karamdaman. Saan man naroon ang ibon, dapat mong mahanap at dalhin dito.

Don Juan: (May pag-aalala sa mukha) Opo, Ina. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa pamamagitan ng aking pagtitiyaga, hahanapin ko ang Ibong Adarna.

[Don Juan naglakbay, dumarating sa kaharian ni Haring Fernando]

Kahera: (Cautious) Sino ka at ano ang dahilan ng iyong pagdating dito?

Don Juan: (Nakikiusap) Ako po si Don Juan, anak ni Reyna Valeriana. Nais kong humingi ng tulong mula sa inyo, Haring Fernando.

Haring Fernando: (Tumingin nang masinsinan) Ano ang hiling mo, Don Juan?

Don Juan: (May pagmamakaawa) Sa kabila po ng inyong kaharian ay may isang balon kung saan naninirahan si Donya Leonora. Ako ay nais maging karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Hinihiling ko po ang inyong permiso na aakyat ako sa balon upang makapanalangin sa kanyang harapan.

Haring Fernando: (Pinag-iisipan) Ikaw ay mabuti at matapat na binata, Don Juan. Sa iyong mithiin na mapasakanya ang pag-ibig ni Donya Leonora, pinahihintulutan kita na akyatin ang balon. Subalit, lagi mong alalahanin ang responsibilidad ng isang prinsipe.

Don Juan: (Nagpapasalamat) Maraming salamat, Mahal na Hari. Hindi ko kayo bibiguin.

See also  Sa Papaanong Paraan Mo Magagamit Ang Pagsulat Ng Photo Essay? Magbigay Ng Halimbawa.

[Don Juan sumasalungat sa balon, nagbabakasakaling makilala si Donya Leonora]

Don Juan: (Mapang-asar) Magandang umaga, Donya Leonora. Ngayon, tinatawag ko kayo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Maaari po ba akong manatili sa inyong mga piling?

Donya Leonora: (Pakumbaba) Sino ka at bakit ka naririto? Hindi ko kayo kilala.

Don Juan: (Nagsasalita nang mariin) Ako po si Don Juan, anak ni Reyna Valeriana. Sa pamamagitan ng inyong ganda at mga kuwento tungkol sa inyo, nawa’y makahingi ng isang pagkakataon upang mapatunayan ang aking pag-ibig.

Donya Leonora: (Nalilito) Talaga bang aking naririnig? Kailanman ay hindi ako nababahala ng lalaking katulad mo. Ngunit, magtataka lang ako, bakit ka nandito?

Don Juan: (May pag-asa) Ako po ay dinala rito ng paghahangad na makuha ang inyong pag-ibig. Sa pakikipagsapalaran, handa kong labanan ang anumang pagsubok.

[Scene na muli sa palasyo ni Reyna Valeriana]

Reyna Valeriana: (Nauuhaw) Don Juan, pagsapit mo sa balon ni Donya Leonora, ano ang iyong naramdaman?

Don Juan: (Bumilib) Ina, hindi ko po maitatanggi na si Donya Leonora ay isang napakagandang babae. Ngunit, ang pag-ibig ko ay hindi lamang puno ng pangarap at sakit, kundi higit sa lahat, puno ng katapatan at pagmamahal.

Reyna Valeriana: (Nakangiti) Don Juan, alam kong ito ang simula ng iyong malaking pakikipagsapalaran. Nawa’y tagumpay ka sa paghahangad ng pag-ibig ni Donya Leonora.

[Matapos ang eksena sa balon, magpapatuloy ang kuwento ng Ibong Adarna]

Ang script na ito ay sa eksena lamang sa balon kay Donya Leonora. Upang mabuo ang buong kwento ng Ibong Adarna, kailangan pang isama ang iba pang eksena at mga pangyayari.

See also  Anu Ang Deskripsiyon Ng Idyolek​

As the princes approach the deep pit, they hear a faint voice calling for help. Curiosity takes hold of them as they peer into the darkness. The evil enchantress, Donya Leonora, reveals herself, trapped in the depths. Her mesmerizing beauty masks her true intentions.

PRINCE 1: (cautiously) Who is down there? Why are you trapped?

DONYA LEONORA: (pleading) Oh, noble princes! I am Donya Leonora, a princess cursed by an evil spell. I fell into this balon and have been trapped for what feels like an eternity. Please, rescue me!

PRINCE 2: (suspicious) How do we know you speak the truth? What will you offer in return?

DONYA LEONORA: (seductively) Princes, if you save me, I shall grant you my eternal gratitude and reward you with a treasure that surpasses any riches you’ve ever seen.

PRINCE 3: (whispering to his brothers) We must be cautious. This may be a trap. Evil often lurks in beautiful disguises.

PRINCE 1: (resolute) We shall save you, Donya Leonora, but only if you swear to use your powers for good and aid us in our quest for the Ibong Adarna.

DONYA LEONORA: (smiling wickedly) Very well, noble princes. I swear upon my honor to assist you in your quest and use my powers wisely.

As the princes join their strengths and pull Donya Leonora from the balon, an ominous air surrounds them. Little do they know, their decision will set off a chain of events that will test their mettle and reveal the true nature of Donya Leonora’s enchantment.

See also  Susulat Ng Introduksyon Sa Thesis Ano Ang Dapat Hindi Isama​