Pagsasalungatan (Curfew Para Sa Mga Kabataan) Ano Ang Simpleng Pagpapahayag Nito? ​

pagsasalungatan (Curfew para sa mga Kabataan) ano ang simpleng pagpapahayag nito? ​

Answer:

ang mga bata ay bawal ng lumabas sa sinabing oras dahil baka sila ay mahuli

See also  Ano Ang Natutuhan Mo Sa Kontemporaryong Dagli? Help? Nonsense=repo...