Paano Nakakatulong Ang Simpleng Pgkumpas Ng Kamay Upang Epiktibong Maihatid Ang Tula Sa M…

paano nakakatulong ang simpleng pgkumpas ng kamay upang epiktibong maihatid ang tula sa madla?

Answer:

para nakuha ang takang pag bigkas ng tula

See also  Paano Mo Ilalarawanan Ang Mga Hayop Na Nanirahan Sa Lupa? Sa Tubig?...