Paano Gumawa Ng Thesis Sa Filipino

paano gumawa ng thesis sa filipino

Gaya na lamang ng pagsulat ng thesis o pamanahong papel
(research paper) sa ibang asignatura gaya ng English, walang pinagiba ang
pagsusulat ng tesis sa Filipino. Ang nagkakaiba lamang ay ang mga titulo ng
bawat seksyon, gaya ng mga sumusunod:

1.   
Suliranin at Kaligiran Nito

2.   
Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

3.   
Disenyo at Paraan ng Pananaliksik

4.   
Presentasyon, Pagintindi sa mga Datos

5.   
Konklusyon at Rekomendasyon

See also  Ano Ang Pinagkakaiba Ng Lagom Sa Sinopsis