Paano Gumawa Ng Metodolohiya Ng Pananaliksik Sa Thesis

paano gumawa ng metodolohiya ng pananaliksik sa thesis

Ang paggawa ng thesis ay isa sa mga kinakailangang daanan ng mga estudyante lalo na sa kolehiyo upang maipasa ang isang asignatura.

Ang mga sumysunod ang ilan saag metodolohohiya sa pananaliksik:

1. Pagkilala sa paksa.
2. Paggawa ng balangakas.
3. Pagkalap ng impoasyon.
4. Pagbuo ng ideya base sa mga nakalap na impormasyon.

See also  Mayaman, Magar Asawa. 5. Alin Sa Mga Sumusunod Ang Hindi Kabilang Sa Panloob Na Anyo N...