Name At Least 3 Larong Pilipino And Tell The Reason Why There Is An Associatio…

name at least 3 larong pilipino and tell the reason why there is an association of projectile motion

larong pilipino
1.) piko
2.) luksong lubid
3.) luksong tinik

reason:

pls need ngayun yung reason ​

Ang tatlong larong Pilipino na binanggit (piko, luksong lubid, at luksong tinik) ay may kaugnayan sa projectile motion dahil ang mga ito ay mga larong may kinalaman sa pagtalon, paglipad, at pag-landing ng mga bagay, tao, o mga bagay na ginagamit sa laro.

1. Piko – Sa larong ito, kailangan mong magtalon mula sa isang kahon patungo sa iba’t ibang kahon na may numerong nakapinta. Ang pagtalon at ang landing ng manlalaro sa mga kahon ay may kaugnayan sa projectile motion dahil kailangan niyang magpakilos ng mga kalamnan para sa pagsipa at pagtalon, at kailangan niyang magtimbang-timbang ng lakas at direksyon ng kanyang tapon upang makatama sa tamang kahon.

2. Luksong Lubid – Sa larong ito, kailangan mong magtalon sa pamamagitan ng paglipad sa lubid, na may pagkakataon na magkaroon ng iba’t ibang taas ng lubid. Ang paglipad at pag-landing ng manlalaro ay may kaugnayan sa projectile motion dahil kailangan niyang magpakilos ng mga kalamnan para sa pagtalon at paglipad sa lubid, at kailangan niyang magtimbang-timbang ng lakas at direksyon ng kanyang tapon upang makatama sa tamang taas ng lubid.

3. Luksong Tinik – Sa larong ito, kailangan mong magtalon sa pamamagitan ng paglipad sa ibabaw ng mga tinik na nakaharang sa iyong landas. Ang paglipad at pag-landing ng manlalaro ay may kaugnayan sa projectile motion dahil kailangan niyang magpakilos ng mga kalamnan para sa pagtalon at paglipad, at kailangan niyang magtimbang-timbang ng lakas at direksyon ng kanyang tapon upang makaiwas sa mga tinik at makatama sa tamang lugar sa lupa.

See also  Sa Paanong Paraan Nakatulong Ang Mga Aklat At Mga Babasahin Upang Magising...