Nagbibilang Ng Poste Meaning Sawikain

nagbibilang ng poste meaning sawikain

Tumutukoy ito sa mga taong walang trabahong pinagkakaabalahan. 

See also  Gumawa Ng Dalawang Pangungusap Na May Sanhi At Bunga SA Larawan Na NASA...