Nagbibilang Ng Poste​

nagbibilang ng poste​

Answer:

Ang ibig sabihin ng nagbibilang ng  poste ay taong walang trabaho, taong walang pinagkakakitaan.

walang trabaho o sa Ingles unemployed

See also  1. Pamagat II. Paglalarawan Sa Mga Tauhan III. Sinopsis/Buod Ng Mga Pangyayar...