Mga Yamang Likas Kasalukuyang Kalagayan Ng Yamang Likas Sa Komunidad Sa Panahon Ng Pa…

Mga Yamang
Likas
Kasalukuyang kalagayan ng
Yamang Likas sa komunidad
sa panahon ng Pandemic.
1. Yamang Lupa
1.
1
2.
2
3.​

Answer:

yamang Lupa

yamang tibig

protas

gulay

isda

See also  Katuwang Na Orginasasyon O Grupo Tungkol Sa Unemployment