Masamang Epekto Ng Globalisasyon Sa Teknolohiya

masamang epekto ng globalisasyon sa teknolohiya

Ang globalisasyon ay ang pagkakaisa ng mga bansa sa daigdig upang magbahagi ng kanya kanyang kultura, paniniwala, batas, kalinangan ng kaalaman at makabagong teknolohiya.

     
May masamang epekto ang globalisasyon sa teknolohiya:

 
1. Laganap ngunit mapang abusong paggamit ng teknolohiya.

 
2. Mas hindi nabibigyang importansya ang pinaniniwalaang kabutihan sa mundo dahil sa mga mapanlinlang na gamit ng teknolohiya.

 
3. Pag gamit ng teknolohiya upang makapag libang at hindi makatulong sa kapwa bagkus ay pangsariling kasiyahan at pakinabang lamang.

See also  Sino Ang Babaeng Lumahok Sa Digmaan Laban Sa Mga Hapones At Itinatag...