Malalaman Ng Mababasa Sa Bahaging Ito Kung Anong Metodolohiya O Disenyo Ang Ginamit Sa I…

malalaman ng mababasa sa bahaging ito kung anong metodolohiya o disenyo ang ginamit sa isinagawang pananaliksik A.pamamaraan B.panimula C.Sarbey D.saklaw at limitasyon​

Answer:

ay ang sistematiko, matalino at etikal na pagkalap ng impormasyon

upang masagot ang isang tanong o malutas ang isang suliranin.

pananaliksik

ito dahil hinihingi nito ang pagiging iskolar ng mananaliksik. Naiintindihan

niya dapat ang paksang sinasaliksik niya, alam niya kung paano pipiliin ang mga

impormasyong pakikinabangan niya at hindi; kaya niyang lapatan ang mga ito ng

malalim na pagsusuri; at kaya niyang ipaliwanag sa mundo ang kabuluhan ng kaniyang

pananaliksik.

matalino

naman ito dahil kelangang panatilihin ng mananaliksik ang katapatan sa buong

proseso at iwasan hanggat maaari ang paglabag sa karapatan ng ibang taong maaaring

masangkot sa pananaliksik, gaya ng mga kukunin niyang respondent o ang mga awtor

ng mga sangguniang gagamitin niya.

etikal

ito dahil hinihingi nito ang pagsunod sa isang planadong proseso. May

mga hakbang na kailangan sundin upang matiyak na tama at maasahan ang mga

resultang makakalap at naayon sa pondo at oras ang Gawain lalo pa at nalilimitahan ng

nga usaping ito ang pananaliksik.

sistematiko

the answer is Dsaklaw

Explanation:

D basta D

See also  Halimbawa Ng Mga Hiram Na Salita Sa German