Magsaliksik Ng Dokumentaryong Pantelebisyon Gamit Ang Internet. Suriin Ang…

Magsaliksik ng dokumentaryong pantelebisyon gamit ang internet. Suriin ang dokumentaryong pantelebisyon sa pamamagitan ng gabay na tsart (nakalakip ang gabay sa pagsusuri), itala ang mga hinihinging detalye​

Answer:

Kailangan po nating mag basa para tayo ay maka sagot

See also  2. Anong Uri Ng Gamot Ang Nabibili Sa Bouka Kahit Walang Reseta...