Magbigay Ng Maaaring Maging Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Kabataan

magbigay ng maaaring maging epekto ng teknolohiya sa mga kabataan

Answer:

maging mabuti

mag aral Ng mabuti

Answer:

Ang teknolohiya ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang epekto sa mga kabataan. Maaari itong magdulot ng mas maraming pagkakataon para sa kaalaman at koneksyon, pero maaari rin itong makaapekto sa social skills at pisikal na aktibidad. Ang paggamit ng teknolohiya ay dapat balansehin para maging positibo ang epekto nito.

See also  Kopyahin Ang Graphic Organizer Sa Inyong Sagutang Papel . Magbiga...