Mag Bigay Ng 5 Mahalalagang Pangyayari Sa Kabihasnang Romano

mag bigay ng 5 mahalalagang pangyayari sa kabihasnang romano

Una, ang pagkakatatag ng Republika ng Rome. Pangalawa, ang paglitaw ng Imperyong Romano. Pangatlo, ang pagsisimula ng digmaang Punic sa pagitan ng Rome at Carthage. Pang-apat, ang pagkabuo ng Roman Colosseum. At huli, ang pagkalat ng Kristiyanismo sa Imperyong Romano.

Explanation:

CORRECT ME IF I’M WRONG

See also  Ano Ang Dahilan O SANHI Ng Pagtatag Ng La Solidaridad?..... I NeeD ANSWeR ASAP... AND...