Mag Bigay Mga Halimbawa Ng Tekstong Impormatibo

Mag bigay mga halimbawa ng tekstong impormatibo

Answer:

Hintayin mo na lang at siya ay naliligo pa.

Explanation:

Answer:

Ito ang mga halimbawa ng tekstong impormatibo:

1.pamplet, polyeto at brosyur (pamphlet, leaflet, brochure)

2. blog at website

3. estadistika at datos (statistics and data)

4. talambuhay at sariling talambuhay

5. artikulo sa dyaryo

6. artikulo sa magasin

7.libro at aklat-aralin

8. sanaysay

9. mga tala (notes)

10. listahan (directory)

11. diksyunaryo

12. rekord ng pagpupulong (minutes of the meeting)

13. ensiklopedya

14. ulat

15. mga legal na dokumento

16. arawang tala (diary)

17. manwal panturo (instructional manual)

18. mga patnubay at gabay hinggil sa paggawa ng isang kagamitan (guides)

19. paglalarawan at pagtatampok ng isang produkto (product descriptions and specifications)

Tnx

Explanation:

See also  Ang Abstrak, Bioneto, Panukalanh Proyekto, At Uba Pa Ay Mga Halimbawa Ng Anong Sul...