Kasarian Ng Pangngalan. May Apat Na Kasarian Ang Pangngalan Panlalaki,pambabae,…

Kasarian ng pangngalan.

May apat na kasarian ang Pangngalan
Panlalaki,pambabae,Di-tiyak, at walang kasarian.

ANSWER:
1.) PANLALAKI-ang Pangngalan nauukol lamang sa lalaki.
Hal: binata, tiyo, amain, bayaw, mario, atbp.

2.) PAMBABAE-ang pangngalan nauukol lamang sa babae.
Hal: tiya, dalaga, ate, dumalaga, Gloria, hipaginata, atbp.

3.) DI-TIYAK- ang kasarian ang Pangngalan ka di agad masasabi kung babae o lalaki.
Hal: Bata, aso, lupa, bahay, langit, sanggol, pinsan, apo, kabayo, tao, pamangkin, atbp.

4.) WALANG KASARIAN-ang Pangngalan sadyang walang pagkalalaki o pagkababae.
Hal: Bato, lupa, bahay, langit, lapis, silya, kawali, atbp.​

Answer:

Tama ang iyong sagot! Ang apat na kasarian ng pangngalan ay: panlalaki, pambabae, di-tiyak, at walang kasarian. Ang panlalaki ay mga pangngalang nauukol lamang sa mga lalaki tulad ng binata, tiyo, amain, atbp. Ang pambabae naman ay mga pangngalang nauukol lamang sa mga babae tulad ng tiya, dalaga, ate, atbp. Ang di-tiyak naman ay mga pangngalang hindi agad masasabi kung babae o lalaki tulad ng bata, aso, lupa, bahay, atbp. Samantalang, ang walang kasarian ay mga pangngalang walang pagkakalalaki o pagkakababae tulad ng bato, lupa, bahay, atbp.

See also  Matatalinhagang Pahayag Sa Kabanata 1 El Fili​