Kasalungat Nagbibilang Ng Poste ​

kasalungat nagbibilang ng poste

Answer:

Ang ibig sabihin ng nagbibilang ng poste ay ang mga taong walang trabaho o unemployed kaya ang maaring kasalungat nito ay mga taong may trabaho o pwede ring mga taong nagbabanat ng buto.Ang ibig sabihin ng nagbabanat ng buto ay nagsisikap sa pagtratrabaho.

See also  INSTRUCTIONS: On The First Column, List The Things That You Know About Data Gathering. Pr...