Kagulugan Ng Salitang Nagbibilang Ng Poste

Kagulugan ng salitang Nagbibilang ng poste

ANG KAHULUGAN NG NAGBIBILNG NG POSTE AY:

WALANG TRABAHO

See also  Ang Tula At Balagtasan Ay Binubuo Ng Mga? ?