Isang Bagay Na Maihahalintulad Sa Iyong Mga Kaibigan

isang bagay na maihahalintulad sa iyong mga kaibigan

Answer: ballpen

Explanation:

Dahil lagi ko silang kailangan at iniingatan ko sila dahil mahalaga sila sa buhay ko

See also  Panuto: Basahin At Unawain Ang Bawat Bilang. Piliin Ang Letra Ng...