Inakawastong Sagot At Isulat Ito Sa Iyong Sagutang Pap 1. Isang Anyo Ng Pagsusur…

inakawastong sagot at isulat ito sa iyong sagutang pap
1. Isang anyo ng pagsusuri o rebyu ng binasang teksto o akda tulad
ng nobela, maikling kuwento, tula, sanaysay o iba pang gawa /uri
ng panitikan.
A. Aksiyon Riserts
c. Pamanahong Papel
B. Disertasyon
D. Panunuring Pampanitikan
2. Ito’y isang akdang pampanitikang nagtataglay ng nakawiwiling
pangyayari at sumasalamin sa kultura ng isang lugar. Binubuo
ito ng iba’t ibang mga kabanata.
A. Dula
C. Nobela
B. Maikling Kuwento
D. Parabula
3. Anong katangian ang nangibabaw sa pangunahing tauhan
habang hinihila niya ang isda?
A. mabait B. mabuti
C. matatag
D. mapagpahalaga
4. Sa teoryang ito ipinakikita o mas lumulutang na ang naganap sa
buhay ng tauhan at mga pangyayari ay bunga ng kaniyang
sariling pagpili o pagpapasya.
A. Eksistensiyalismo
C. Feminismo
B. Realismo
D. Marxismo
5. “Pero hindi nilikha ang tao para magapi”, sabi niya “Maaaring
wasakin ang isang tao pero hindi siya magagapi”. Ang naturang
pahayag ay nangangahulugang:
A. May pagsubok mang dumating, lilipas din
B. Hindi dapat magpatalo sa hamon ng buhay
C. Kung may dilim, may liwanag ding masisilayan
D. Nilikha tayo para lumaban at hindi para masaktan lamang.​

Answer:

1.D

2. C

3. C

4. B

5. B

sana makatulong 🙂

See also  Halimbawa Ng Epikong Kristiyano​