Iguhit Mo Ang Lima Sa Mga Halimbawa Ng Disenyo Etniko Sa Isang Bond Paper.

Iguhit mo ang lima sa mga halimbawa ng disenyo etniko

sa isang bond paper.

Explanation:

kung Hindi ka masayahin sa inyong ginawa

See also  Lugar Na Ginagamit Sa Lakbay Sanaysay​