Ibigay Ang Mga Katangian Ng Akda Tungkol Sa Akasya O Kalabasa?

Ibigay ang mga katangian ng akda tungkol sa akasya o kalabasa?

 binibigyang diin ng akda ang mabilis na progreso ng pag-asenso.

See also  Kung Ikaw Ay Gagawa Ng Paksa Sa Balagtasan, Anong Paksa Ang Gagawin Mo?bakit I...