Hitik Sa Bunga Ang Puno Ng Mangga. Sampung Kaing Ang Naani Nila Mula Dito. A. Mara…

Hitik sa bunga ang puno ng mangga. Sampung kaing ang naani nila mula dito.

A. Maraming bunga ang puno ng mangga.

B. Kaunti ang bunga ng puno ng mangga.

C. Walang bunga ang puno ng mangga.

Answer:

letter A po

Explanation:

A.Maraming bunga Ang puno ng mangga

See also  Ano Ang Hakbang Sa Pagsulat Ng Lakbay Sanaysay