Hakbang Sa Pagpapakita Ng Pagmamahal At Pagmamalasakit Sa Kapwa: _____________…

Hakbang sa pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa:

____________________________________________________________

Answer:

[tex]\mathcal{ \: \: PANUTO\: \: :}[/tex]

Gawain sa Pagkatuto Bilang 8:

Balikan ang pagkakataon sa buhay mo na nakapagkait ka ng pagmamalasakit at pagmamahal sa iyong kapwa. Manalangin at ihingi ito ng tawad sa Diyos. Pagkatapos nito, magtala ng mga tiyak na hakbang na iyong gagawin upang palagiang maipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit. Isulat ang mga ito sa iyong sagutang papel.

[tex]\mathcal{ \: \:KASAGUTAN\: \: :}[/tex]

Hakbang sa pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa:

  • Ang aking magiging hakbang sa pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ay Isa na dito ang pagtulong sa aking kapwa sapagkat ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit, matutulungan natin sila sa pamamagitan ng pagtulong sa mga oras na nahihirapan na talaga sila sa mga ganitong paraan ay nagagawa nating pagmalasakitan at mahalin ang ating kapwa at isa pa ay masayang makatulong sa ating kapwa.

PAALALA: ANG SAGOT KO PO AY BASE SA PAGKAKAINTINDI KO NAWAY ITO AY NAKATULONG SAIYO.

⊱┈──────────────────────┈⊰

[tex]{\boxed{Have\: a\: great \:day! \:シ︎}}[/tex]

• #BRAINLIESTBUNCH

Tula Tungkol Sa Pagmamahal Sa Kapwa

Pagmamahal at pagtulong sa kapwa clipart. Kapwa pagtulong edukasyon mga l7 pagtawid matanda ang chap2. Pagmamahal at pagtulong sa kapwa clipart

Pagpapakita Ng Pagiging Matulungin

Komiks tungkol sa pagtulong sa kapwa. Pagpapakita ng malasakit sa kapwa tao larawan. Pagtulong sa kapwa clipart 3 » clipart station

Pagtulong Sa Kapwa Sa Oras Ng Pangangailangan - Mobile Legends

Sa kapwa pagtulong. Pagpapakita o pagpapahayag ng paggalang sa nakakatanda. Pagtulong sa kapwa sa gitna ng pandemya talumpati

See also  Gumawa Ng Isang Graphic Organizer Katulad Ng Nasa Ibaba Upang Sagutin Ang Tanong Na Ba...