Gumawangdalawang (2)mungkahingpamagatngpananaliksik At Itala Kung Anong Disenyo N…

Gumawangdalawang (2)mungkahingpamagatngpananaliksik

at itala kung anong disenyo ng pananaliksik ang gagamitin.

Answer:

1. “Epekto ng Bullying sa Kalusugan at Performance ng mga Estudyante sa High School: Isang Pag-aaral na Panlongitudinal” – Sa pag-aaral na ito, gagamitin ang disenyo ng pananaliksik na panlongitudinal kung saan susundan ang kalusugan at performance ng mga estudyante sa high school upang malaman ang epekto ng bullying sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

2. “Kaakibat na Faktor sa Pagsusugal: Isang Pag-aaral sa mga Panganib at Benepisyo ng Pagsusugal Online” – Ang disenyo ng kwalitatibong pananaliksik ang gagamitin sa pag-aaral na ito upang makapagbigay ng-depth na pagtalakay sa mga panganib at benepisyo ng pagsusugal online at ang mga kaakibat na faktor na nakaaapekto sa karanasan at kalagayan ng mga taong nasasangkot dito.

See also  Ano Ang Kahulugan Ng Nagbibilang Ng Poste​