Gumawa Ng Sariling Recipe Ng Pagkakaibigan

gumawa ng sariling recipe ng pagkakaibigan

Answer:

Ating paghalo-haluin, ang mga sangkap na ating kakailanganin, pagmamahalan ay ating huwag kaligtaan, sapagkat ito ang unang batayan sa pagkakaibigan, pagsisirain kung kayo man ay may hindi pagkakaintindihan, huwag gagawin at isipin ang mga pinagsamahan, budburan ng kasiyahan, bawat ngiti at tawa ay babaunin bilang kaligayahan, pagsasamahang walang titibag, kasiyahan at kalokohang iniaambag.

See also  Makatarungan Ba Para Sa Iba Ang Pangongopya Ng Ilan? Italia An Av