Gr10 Q4 Week 1-2 Suri – Kaalaman Panuto: Punan Ang Tsart Sa Ibaba Ng Mga Hi…

gr10 q4 week 1-2

Suri – Kaalaman

Panuto: Punan ang tsart sa ibaba ng mga hinihinging impormasyon kaugnay

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

See also  Ano Ano Ang Mga Kata Ngian Ng Bawat Yugto Ng Pag Unlad Ng Kultura Ng Tao?