Gawan Ng Pangungusap Ang Mga Matalinhagang Salitang Taingang Kawali,mahirap…

gawan Ng pangungusap Ang mga matalinhagang salitang taingang kawali,mahirap,nagbingi-bingihan,nagbibilang Ng posted,Walang trabaho​

Answer:

Taingang Kawali Umiral na naman ang taingang kawali ni Robert nang tawagin siya ng kaniyang ina para maglinis ng kwarto.

Anak Dalita Nagsusumikap sa pag-aaral si Karen sa kabila ng kaniyang pagiging Anak Dalita.

Nagbibilang ng Poste Ilang buwan na din nagbibilang ng poste si Joyce mula nang lumipat sila ng lugar na matitirhan.

Explanation:

Taingang Kawali Nagkukunwaring walang narinig o nagbibingi-bingihan

Anak Dalita Mahirap

Nagbibilang ng Poste Walang trabaho o tambay

See also  Tukuyin Kung Aling Bansa Ang Nagmamay-ari Ng Sumusunod Na Larawan Ng Kasuotan Piliin Ang I...