Gawain Sa Pagkatuto Bilang 4: Tayahin Ang Iyong Pag-unawa Mula Sa Binasang Kwento Ni…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Tayahin ang iyong pag-unawa mula sa binasang kwento ni Paco at Pinky. Sa iyong sagutang papel, sagutin ang mga tanong​

Answer:

sila ay mabubuting tao

Explanation:

dahil may takot sa diyos

See also  Halimbawa Ng Parabula