Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1: Punan Ang Mga Hinihinging Datos S…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Punan ang mga hinihinging datos sa tsart. Isulat ang iyong mga sagot sa isang malinis na papel ​

Answer:

ayan po yung sagot ko

Explanation:

Sana makatulong po yan:)

See also  Ano Ang Solusyon Sa Erosion