Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1: Punan Ang Mga Hinihinging Datos Sa Tsart. Isu…

Gawain sa pagkatuto bilang 1: Punan ang mga hinihinging datos sa tsart. isulat ang iyong mga sagot sa isang malinis na papel.​

Answer:

Bansa:

India

pakistan

sri lanka

Tagapagtatag/pinuno:

Mohandas karanchad Ganhi

Arif Alvi

Ilankai Janatipati

Samahang pangkababaihang naitatag:

Bharat Aslam

United Front Women’s Right(UFWR)

Women for peace

Layunin:

Maisulong ang karapatan sa edukasyon sa kababaihan

mapangalagaan ang karapatan ng kababaihan

para paglaban sa mga karahasan na nararanasan na mga kababaihan

Explanation:

See also  May Alam Ba Kayo Question Tungkol Sa Mga Organosasyon Ng Negosyo