Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Punan Ang Hinihinging Detalye​

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Punan ang hinihinging detalye​

Answer:

[tex]\red{ \rule{100pt}{999999pt}}[/tex]

See also  Ano-ano Ang Mabuti At Masamang Epekto Ng Mga Espanyol Sa Pilipina...