Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Punan Ang Hinihinging Detalye Sa Tsart. Paraan…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1

Panuto: Punan ang hinihinging detalye sa tsart.

Paraan ng

Sangguniang Panlalawigan

pagtutulunga

n sa bayan

Sangguniang Pambayan

Answer:

nasan po ung sasagotan

Explanation:

nasan po

Answer:

sagutan mo Ng maagi

Explanation:

hope its help

See also  Katas Ng Basura Jffnfnfn​